Produkty

Menu

baner produktu



Kinety z zasuwą burzową

kineta przekroj karmat

Zalety

Kinety z zasuwą burzową to urządzenia które w skuteczny sposób blokują cofające się ścieki. Główną ich zaletą jest wyjmowana na powierzchnię klapa zwrotna.

  • skuteczne zabezpieczenie budynków
  • niskie koszty i prosty montaż
  • możliwość wyjęcia klapy zwrotnej na powierzchnię gruntu bez wchodzenia do studzienki
  • brak potrzeby wzywania specjalisty w celu konserwacji
  • odporność na korozję, ujemne temperatury i związki chemiczne
  • zawór przeszedł z powodzeniem serię badań wymaganych przez normę PN-EN 13564 i otrzymał znak CE.
kineta z zasuwa burzowa karmat 315

Kineta z zasuwą burzową do rury wznoszącej litej ø 315

K31P16ZB przeznaczona do rur ø 160

K31P20ZB przeznaczona do rur ø 200

kineta z zasuwa burzowa karmat 355

Kineta z zasuwą burzową do rury wznoszącej karbowanej ø 315 (średnica zewnętrzna ø 355)

K35P16ZB przeznaczona do rur ø 160

K35P20ZB przeznaczona do rur ø 200

kineta z zasuwa burzowa karmat 400

Kineta z zasuwą burzową do rury wznoszącej litej ø 400

K40P16ZB przeznaczona do rur ø 160

K40P20ZB przeznaczona do rur ø 200

raczka kineta z zasuwa burzowa karmat

Przedłużka

PRZ70

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE USZCZELKI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZESTAWIE

Produkty zgodne z Normami EN13564 i EN13598 – oznakowane znakiem CE

Firma Karmat posiada aż 11 produktów o statusie wyrobu zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym RP.

Zastosowanie

Kineta z zasuwą burzową przeznaczona jest do zastosowania w sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Zalecane miejsce montażu to rura przykanalika pomiędzy budynkiem, a siecią główną. Studzienka z kinetą z zasuwą burzową spełnia funkcję studzienki rewizyjnej, równocześnie zabezpieczając budynek przed zalaniem. Dla studzienek z zasuwą burzową zalecamy stosowanie pokryw szczelnych KARMAT, które zabezpieczają przed wydostawaniem się ścieków na powierzchnię gruntu podczas wstecznego przepływu. Pokrywy szczelne uniemożliwiają również wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz.

kineta w ziemi karmat

Zasada działania

Występujące w kanalizacji zjawisko wstecznego przepływu powoduje cofanie się ścieków do wnętrza budynku i zalanie nisko położonych pomieszczeń. Może ono być spowodowane intensywnymi opadami, roztopami lub powodzią. Podczas normalnej pracy kinety z zasuwą burzową ścieki przepływają swobodnie, unosząc luźno zawieszoną klapę urządzenia. W momencie wystąpienia przepływu wstecznego zostaje on zatrzymany przez klapę dociśniętą do głowicy zasuwy. Proces ten przebiega całkowicie samoczynnie i nie wymaga obsługi. Zespół klapy urządzenia połączony jest na stałe z drążkiem chromoniklowym zakończonym uchwytem. Pozwala to na łatwe wyjęcie tego elementu ze studzienki w celu dokonania przeglądu i konserwacji. Po dokonaniu przeglądu łatwo umieszczamy zespół z klapą za pomocą drążka w mechanizmie zatrzaskowym.

kineta przeplyw karmat

Blokada przepływu wstecznego przez dociśnięcie klapy do głowicy zasuwy.

kineta z zasuwa burzowa karmat 1

Możliwość przedłużania drążka aż do kilku metrów za pomocą przedłużek

kineta z zasuwa burzowa karmat 2

Łatwy w użyciu mechanizm zatrzaskowy

kineta z zasuwa burzowa karmat 3
kineta z zasuwa burzowa karmat 4
kineta z zasuwa burzowa karmat 5
kineta z zasuwa burzowa karmat 6