Produkty

Menu

baner

normy i patenty

Wszystkie nasze produkty są zgodne z odnośnymi normami lub posiadają aktualne aprobaty techniczne. Na żądanie dostarczamy odpowiednie deklaracje zgodności.

 

Rodzaj produktu

Produkt spełnia wymagania:

Zasuwy burzowe urządzenia przeciwzalewowe CE PN-EN 13564-1:2004
Uniwersalne złączki drenarskie Aprobata Techniczna AT/2005-02-1557
System kanalizacji wewnętrznej PN-EN 1451-1:2001
Wpusty ściekowe PN-EN 1253-1:2005
Elementy spustowe do rynien PN-EN 1451-1:2001 PN-EN 1852-1:2010
Syfony PN-EN 274-1:2004
Prysznicowe odpływy liniowe PN-EN 1253-1:2005
Pokrywy PN-EN 124:2000
 
Prowadzone od lat badania i prace koncepcyjne zaowocowały wprowadzeniem na rynek oryginalnych - opatentowanych przez nas - rozwiązań technicznych.
 

Status wynalazku lub wyrobu zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym posiadają:

 • Uniwersalne złączki drenarskie
 • Klapowe zawóry zwrotne
 • Uchwyty rurowe
 • Czyszczaki z sitkiem
 • Urządzenie przeciwzalewowe Ø 50 w trzech wersjach
 • Kolana nastawne
 • Uszczelka wielowargowa
 • Zasuwy burzowe dwuklapowe
 • Zasuwy burzowe końcowe
 • Uszczelka z pierścieniem mosiężnym
 • Chromoniklowa osłona chroniąca klapę i uszczelkę Zasuw burzowych przed gryzoniami
 • Pokrywa studzienki kanalizacyjnej 2014
 • Zespół kinety z odłączalna zasuwą burzową 2015
 • Zasuwa burzowa do zabudowy w posadzce 2017
 • Odłączalna uniwersalna zasuwa burzowa do studni kanalizacyjnej 2017