Produkty

Menu

baner strony projektowej

Tytuł projektu:

Zastosowanie nanopowłok z polisiloksanów organicznych w innowacyjnych głowicach formujących form wtryskowych wykorzystywanych w procesach technologicznych firmy KARMAT

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa Działania: Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 5 035 000,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 3 524 500,00 zł

Okres realizacji: 2017.10.01 – 2019.06.30

Cel projektu i główne działania : 

Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowych, innowacyjnych elementów systemów przeciwpowodziowych w kanalizacji, opartej na opatentowanych, autorskich rozwiązaniach głowic formujących oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej w zakresie nanotechnologii w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Cel ten osiągnięty został poprzez realizację następujących działań: 

 • wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowych, innowacyjnych elementów systemów przeciwpowodziowych,
 • zakup nowych urządzeń umożliwiających produkcję nowych, innowacyjnych elementów systemów przeciwpowodziowych,
 • rozpoczęcie produkcji nowych elementów systemów przeciwpowodziowych w kanalizacji, zmieniających strukturę rynku systemów kanalizacji.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W związku z Zapytaniem ofertowym nr 19/POIR/2018, na dostawę formy na korpus zasuwy burzowej 315 załączamy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące niniejszego postępowania

Dokumenty do pobrania

 

Pytania i Odpowiedzi.docx

Tytuł projektu:

Firma Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych „KARMAT” Grzegorz Bąk w związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie nanopowłok z polisiloksanów organicznych w innowacyjnych głowicach formujących form wtryskowych wykorzystywanych w procesach technologicznych firmy KARMAT” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-1277/17) zaprasza do złożenia oferty na dostawę na dostawę wtryskarki o sile zamykania od 80 do 120 ton w pełni zautomatyzowanej wyposażonej w taśmociąg i robot (Kod CPV: 42994000-0, Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych). Szczegółowe informacje dotyczące zapytania nr 4/POIR/2017 znajdują się poniżej.

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty.docx

Oświadczenie o braku powiązan.docx

Wykaz doświadczenia.docx

ZO_KARMAT_4_2017_322_20171109.pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/POIR/2017

Przedsiębiorstwo Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych „KARMAT” Grzegorz Bąk informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 4/POIR/2017, dotyczącego dostawy wtryskarki o sile zamykania od 80 do 120 ton w pełni zautomatyzowanej wyposażonej w taśmociąg i robot, wybrano ofertę firmy ENGEL Polska.

Tytuł projektu:

Firma Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych „KARMAT” Grzegorz Bąk w związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie nanopowłok z polisiloksanów organicznych w innowacyjnych głowicach formujących form wtryskowych wykorzystywanych w procesach technologicznych firmy KARMAT” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-1277/17) zaprasza do złożenia oferty na dostawę na dostawę robota do wyciągania wyprasek o wadze do 12 kg wraz z osłonami bezpieczeństwa i taśmociągiem (Kod CPV: 42994000-0, Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych). Szczegółowe informacje dotyczące zapytania nr 3/POIR/2017 znajdują się poniżej.

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty.docx

Oświadczenie o braku powiązan.docx

Wykaz doświadczenia.docx

ZO_KARMAT_3_2017_322_20171109.pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/POIR/2017

Przedsiębiorstwo Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych „KARMAT” Grzegorz Bąk informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 3/POIR/2017, dotyczącego dostawy robota do wyciągania wyprasek o wadze do 12 kg wraz z osłonami bezpieczeństwa i taśmociągiem, wybrano ofertę firmy ENGEL Polska.

Tytuł projektu:

Firma Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych „KARMAT” Grzegorz Bąk w związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie nanopowłok z polisiloksanów organicznych w innowacyjnych głowicach formujących form wtryskowych wykorzystywanych w procesach technologicznych firmy KARMAT” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-1277/17) zaprasza do złożenia oferty na dostawę kielicharki do rur od ø 32 do ø 160 (Kod CPV: 42994000-0, Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych). Szczegółowe informacje dotyczące zapytania nr 2/POIR/2017 znajdują się poniżej.

 

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty.docx

Oświadczenie o braku powiązan.docx

Wykaz doświadczenia.docx

ZO_KARMAT_2_2017_322_20171102.pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/POIR/2017

Przedsiębiorstwo Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych „KARMAT” Grzegorz Bąk informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 2/POIR/2017, dotyczącego dostawy kielicharki do rur od ø 32 do ø 160, wybrano ofertę firmy SICA S.p.A.

Tytuł projektu:

Firma Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych „KARMAT” Grzegorz Bąk w związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie nanopowłok z polisiloksanów organicznych w innowacyjnych głowicach formujących form wtryskowych wykorzystywanych w procesach technologicznych firmy KARMAT” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-1277/17) zaprasza do złożenia oferty na dostawę 4 form wtryskowych (Kod CPV: 43415000-5). Szczegółowe informacje dotyczące zapytania nr 1/POIR/2017 znajdują się poniżej.”

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty.docx

Umowa o zachowaniu poufności.docx

Oświadczenie o braku powiązan.docx

Wykaz doświadczenia.docx

ZO_1_POIR_322_2017_KARMAT.pdf

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POIR/2017

Przedsiębiorstwo Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych „KARMAT” Grzegorz Bąk informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017, dotyczącego dostawy 4 form wtryskowych, dopuszczającego oferty częściowe, wybrano oferty:

 1. Forma na korpus uniwersalnej zasuwy burzowej 110 (1szt.) Oferta firmy: R&G PLAST
 2. Forma zatrzasków, dekla i części kasety (1 komplet) Oferta firmy: R&G PLAST
 3. Forma króćca z gwintem 110 (1 szt.)) Oferta firmy: R&G PLAST
 4. Forma na uszczelkę listkową 110 (1szt.) Oferta firmy: R&G PLAST

Tytuł projektu:

Wdrożenie przez ZPSS KARMAT technologii innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacyjnych”

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Nazwa Działania: 4.3. Kredyt technologiczny

Wartość projektu: 5.803.464,24 zł

Udział Unii Europejskiej: 2 901 648,40 zł

Okres realizacji: 2012 – 2014

Cel projektu i główne działania : 

Głównym celem projektu jest zdecydowana poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT, która dokona się poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowych, innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacji sanitarnej, burzowej lub drenarskiej, opartej o autorskie rozwiązania konstrukcyjne, z wykorzystaniem której uruchomiona zostanie seryjna produkcja nowych wyrobów.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących działań: 

 • wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowych, innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacji sanitarnej, burzowej lub drenarskiej, która przyczyni się do poszerzenia asortymentu firmy;
 • rozpoczęcie produkcji nowych elementów uzbrojenia systemów kanalizacyjnych, stanowiących o przewadze przedsiębiorstwa z uwagi na ich unikalne właściwości;
 • budowę nowej hali produkcyjnej i magazynowej, połączonych częścią biurową, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zapewni stworzenie odpowiednich warunków lokalowych, umożliwiających wdrożenie innowacyjnej technologii, rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów, ich składowanie oraz prowadzenie prac ukierunkowanych na ich dalszy rozwój;
 • zakup nowych urządzeń umożliwiających produkcję nowych, innowacyjnych elementów uzbrojenia systemów kanalizacyjnych.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych Karmat zrealizowały projekt pt: „Dywersyfikacja produkcji firmy ZPSS Karmat w Świlczy poprzez wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych” Numer projektu UDA-RPPK.01.01.00-18-591/08-00 Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

„Wdrożenie planu rozwoju eksportu ZPSS KARMAT Grzegorz Bąk”

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Nazwa Działania: Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Tytuł projektu: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu ZPSS KARMAT Grzegorz Bąk”

Okres realizacji: 01/09/2012-31/08/2014

Cel projektu i główne działania : 

Głównym celem przedmiotowego projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy Karmat w zakresie sprzedaży swoich produktów za granicę. Osiągnięcie celu w postaci rozwoju przedsiębiorstwa, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oraz zdobycie nowych partnerów biznesowych i rozszerzenie działalności eksportowej stanie się możliwe po zrealizowaniu następujących działań:
 • działania informacyjne i promocyjne;
 • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;
 • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Tytuł projektu:

„Wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych i wysokogatunkowych stali chromoniklowych przez ZPSS KARMAT”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania firmy KARMAT o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych  z tworzyw sztucznych i wysokogatunkowych stali chromoniklowych przez ZPSS KARMAT”.
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności oraz możliwości rozwojowych ZPSS Karmat poprzez wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych i wysokogatunkowych stali chromoniklowych. W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia umożliwiające znaczące ulepszenie wytwarzanych dotychczas produktów.

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego